Deutsch English Swedisch Finnisch Swedisch
Bildwelt
Teknologi

Nano-teknologi

“There's Plenty of Room at the Bottom” (“Det finns mycket utrymme på botten av ytan”).
Detta var namnet på en föreläsning av Nano-teknologins fader Richard Phillips Feynman, 1959.

Denna geni inom nano-teknologi visste redan då att det fanns en fenomenal utvecklings potential inom små (nano-) strukturer. Nano-teknologi innefattar utveckling, tillverkning och applikation av strukturer som är i nano-storlek, (10-9 m). En nanometer är en miljondels millimeter.

Material med bas-enhet på endast några nanometer, öppnar dörren för en ny dimension inom materialutveckling. Strukturer som för bara några år sedan ansågs vara ouppnåeliga har nu blivit möjliga. Nano-teknologin har öppnat dörren för helt nya produktegenskaper, funktioner och processer.

Kemisk Nano-Teknologi

Den kemiska nano-teknologin ger mycket stora möjligheter att förändra materialets ytor och dess egenskaper.

Nano-Care,s kompetens finns inom kemisk nano-teknologi och materialvetenskap, vi utvecklar ultra tunna funktionella ytbeläggningsmaterial som kan appliceras på de flesta ytor.

Vår kompetens inom kemi och material:

 • Att utnyttja den senaste kunskapen inom kolloid-, och sol-gel-kemi.
 • Användning de mest ovanliga grundsubstanser (precursors/original materials)
 • Specialisering på nano-beläggningar med kiseldioxid (SiO2)
 • Programmering av multipla material egenskaper och funktioner
 • “Sammansmältning” av organiskt och ickeorganiskt material (hybrid materials)
 • Optimering av nano-beläggningar för speciella önskemål
 • Produktion i helt kvalitetsäkrad miljö

Funktioner hos Nano-Care produkter:

 • Påverkan på ytspänning
 • Påverkan på genomtränglighet
 • Påverkan på adhesion mellan olika material och yta (non-stick)
 • Optiska funktioner
 • Diverse andra funktioner

Nano-Care produkter används till:

 • “Icke-fästande” smutsavvisande (non-stick) egenskap för yta av glas, keramik, metall, plast, tekstilier och stenmaterial (mineral-material)
 • Barriär som skyddar mikro-porösa material
 • Graffiti-skydd för porösa och släta material
 • “Anti-fingeravtryck” effekt på matta ytor
 • Speciella kundanpassade produkter

SiO2 – från omgivning till omgivning

Råmaterial för ytbeläggning med kiseldioxid innehåller i naturen mycket rikligt förekommande ämnen och är därför miljövänliga. T.ex. sand består vanligen av kiseldioxid (quartz). Kiseldioxid är också huvudkomponent i allt glas. Det är också hållbart och kemiskt resistent, med motståndskraft mot väderpåverkan inkl. UV-strålning.

Genom minskat behov av kemikalier vid rengöring eller vid andra processer, skyddar Nano-Care,s produkter miljön genom mycket mindre utsläpp av bl.a. rengöringsmedel.

Nano-Care Deutschland AG distancerar sig från det vanliga uttrycket “nano-försegling” för glas, keramik, tekstilier, stenmaterial osv. Uttrycket har använts inom marknadsföring de senaste 10 åren men är inte tekniskt sett korrekt.
Våra nano-beläggningar “förseglar” inte ytan – utan skyddar utan att påverka materialets andande egenskaper.
nav_reform_over.gifnav_mediathek_over.gifnav_news_over.gifnav_forum_over.gifnav_kontakt_over.gifajax-loader.gif