Deutsch English Swedisch Finnisch Swedisch
Bildwelt
OM OSS: TILLVERKARE AV NANO-BELÄGGNINGAR
Logo INM

Som en avknoppning från Leibniz Institute for New Materials (INM), har Nano-Care Deutschland AG varit en av de ledande pionjärerna inom utveckling och tillverkning av funtionella "lätta att hålla rena" nano-beläggningar sedan år 2000.

Som ett progressivt företag fokuserar vi på forskning och produktutveckling – målsättningen är kontinuerlig produktförbättring och utveckling av nya innovative produkter.

Vår höga nivå inom kvalitet, teknologi samt vår snabbrörlighet skiljer ut oss som en ledande producent av ultra tunna SiO2 baserade nano-teknologiska beläggningar.

Vår kompetenta team av erfarna medarbetare garanterar våra internationella kunder en utmärkt support.

Huvudkontor


Specialisering

Sedan över ett årtionde har Nano-Care specialiserat sig på nano-beläggningar med kiseldioxid. Vi har uteslutande fokuserat oss på den intressanta nano-teknologin.

  • ultra-tunna “ej-fästande” smutsavvisande nano-beläggningar
  • oerhört resistenta “ej-fästande” nano-beläggningar
  • “lätta att rengöra” nano-beläggningar
  • permanent hydrofobiska och oleofobiska nano-beläggningar

… för nästan alla ytor

Flexibilitet

Vår klart definierade företagsstruktur, arbetsfördelning och kraftfulla informations-nätverk ger utmärkt informationsflöde inom våra projekt. Speciella och kund-specifika utvecklingsprojekt hanteras effektivt för största möjliga tillfredställelse för beställaren.

Våra produktutvecklare antar utmaningen och utvecklar en produkt som är marknadsanpassad, även prismässigt. Flexibilitet är en nyckelfråga för många företag – för oss är det en självklarhet.

Vision

Som en ledande pionjär inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av ultra-tunna nano-beläggningar, sätter vi ständigt nya marknadsmål via internationella nätverk av samarbetspartners under de kommande åren.

Vår framtid

Nano teknologi är en nyckel tema för denna århundrade – Vi förväntar oss att inom överblickbar framtid kommer varannan ny produkt att påverkas av utvecklingen inom nanoteknologi. Vi hjälper våra kunder att göra detta möjligt.

Vi förväntar också en kontinuerlig stark tillväxt under kommande årtionde.

Nano-Care Deutschland AG distancerar sig från det vanliga uttrycket “nano-försegling” för glas, keramik, tekstilier, stenmaterial osv. Uttrycket har använts inom marknadsföring de senaste 10 åren men är inte tekniskt sett korrekt.
Våra nano-beläggningar “förseglar” inte ytan – utan skyddar utan att påverka materialets andande egenskaper.
nav_reform_over.gifnav_mediathek_over.gifnav_news_over.gifnav_forum_over.gifnav_kontakt_over.gifajax-loader.gif